9 maja 2022

Rubež premičnin

Izvršba za poplačilo upnikove denarne terjatve se prične tako, da izvršitelj pozove dolžnika k plačilu, kolikor dolžnik terjatve ne poravna pa izvršitelj opravi rubež in cenitev premičnin dolžnika.

Kategorije

Izvršilna dejanja
9 maja 2022

Izpraznitev nepremičnine

Dolžnik noče iz vaše nepremičnine? Izvršitelj na podlagi sklepa o izvršbi opravi izpraznitev stanovanja, poslovnega prostora ali druge nepremičnine tako, da jo izroči v posest upniku, potem ko iz nje odstrani osebe in svari.

Kategorije

Izvršilna dejanja

Skupina strokovnjakov vedno ob vaši strani

Strokovno znanje, usposobljenost in tehnična oprema nam omogočajo hiter in uspešen zaključek izvršilnega postopka, z upoštevanjem vseh moralnih in etičnih načel, varstvom interesov upnika in pravic dolžnika.

 

Zemljevid

Klikni za aktivacijo