Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z 8. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja izvršitelj Luka Štolfa javno objavlja katalog informacij javnega značaja. Katalog vsebuje podatke v obsegu, določenem v 2. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Katalog IJZ, februar 2019 (.pdf)

Zadnja posodobitev

28 oktobra 2020, 23:14