Plačilo dolga

Dolg lahko poravnate na skrbniški (fiduciarni) račun izvršitelja:
IBAN: SI56 6100 0001 5850 535
BIC: HDELSI22
referenca: SI 99
namen: opravilna številka sklepa o izvršbi (npr. VL 123456-2022)

Če ne razpolagate z opravilno številko sklepa, lahko kot namen vpišete naziv dolžnika, ki naj mu sledi naziv upnika; npr. JANEZ NOVAK – RTV.

Dolg lahko poravnate s kartičnim plačilom*


Če vaša kartica omogoča si lahko plačilo zneska razdelite na več obrokov, za več informacij se obrnite na svojo banko. * ponudnik kartičnih storitev obračuna 2% provizijo za plačilo


Zadnja posodobitev

5 junija 2024, 21:39