Videonadzor

Videonadzor

UPRAVLJAVEC VIDEONADZORA

LUKA ŠTOLFA – IZVRŠITELJ, ANKARANSKA CESTA 7, 6000 KOPER

KONTAKT

ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA in
POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

NAMEN IZVAJANJA VIDEONADZORA JE

  • Varovanje ljudi
  • Varovanje premoženja
  • Zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v prostor
  • Preprečitev ogrožanja zaposlenih

PRAVNA PODLAGA

Videonadzor se izvaja na podlagi zakonitega interesa in v skladu z določili 77. člena ZVOP-2.

ROK HRAMBE

3 mesece


Upravljavec ne spremlja žive slike.

Podatki se lahko posredujejo pogodbenim obdelovalcem ter drugim uporabnikom z ustrezno pravno podlago, npr. policiji. Zagotovitev osebnih podatkov ni ne zakonska in ne pogodbena obveznost, niti ni obvezna na drugi pravni podlagi, vendar se na mestu izvajanja videonadzora posameznik le-temu ne more izogniti. Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata. Podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije. Posameznik ima pravico do dostopa, do izbrisa, do omejitve obdelave njegovih osebnih podatkov. O pravicah se odloča v konkretnem postopku.

PRAVICA DO PRITOŽBE
Posameznik ima pravico, da se pritoži Informacijskemu pooblaščencu, naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: , telefon: 01 2309 730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Zadnja posodobitev

22 novembra 2023, 17:15