Politika zasebnosti

Zavedamo se pomembnosti varstva osebnih podatkov, predvsem zato, ker jih uporabljamo za zagotavljanje ustreznejših storitev in informacij našim obiskovalcem.

Zavedamo se pomembnosti varstva osebnih podatkov, predvsem zato, ker jih uporabljamo za zagotavljanje ustreznejših storitev in informacij našim obiskovalcem. Uredba GDPR, ki jo je sprejela Evropska unija, narekuje visoke standarde, ki določajo, kako se vaši podatki zbirajo, hranijo, vam omogoča vpogled vanje in zahtevo za izbris ter še veliko več. V skladu z zakonodajo in našim zavedanjem pomembnosti tega področja smo pripravili pojasnila o varnosti vaših podatkov in pravicah, ki jih imate kot lastnik podatkov.

Kaj so osebni podatki

Osebni podatki so kateri koli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati, npr. ime, priimek, elektronski naslov in podobno.

Upravljavec osebnih podatkov na spletnem mestu izvstolfa.si je Luka Štolfa – izvršitelj, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper, davčna št. SI 60910879.

 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Izvršitelj ima pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski pošti na e-poštnem naslovu

ali po pošti na naslovu Luka Štolfa – izvršitelj, za DPO, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper.

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov so objavljeni na tem spletnem mestu.

 

Kje hranimo vaše osebne podatke in za koliko časa

Osebni podatki, ki nam jih digitalno posredujete, se shranjujejo na zato najetih strežnikih pri ponudniku gostovanja, lahko pa tudi pri podjetjih, katerih orodja uporabljamo. Zbrane osebne podatke hranimo do trenutka, ko nam sporočite, da ne soglašate več s hranjenjem in obdelavo osebnih podatkov oz. največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se obdelujejo, ali da zadovoljimo zakonske zahteve.

 

Namen zbiranja, obdelave in uporabe osebnih podatkov

Posredovane osebne podatke zbiramo in obdelujemo za namen obveščanja (e-novice). Osebne podatke obdelujemo in hranimo do preklica privolitve posameznika. Posameznik, ki se je prijavil na obveščanje, lahko svojo prijavo kadarkoli prekliče tako, da v prejetem sporočilu klikne na povezavo za odjavo.

Vaše osebne podatke zbiramo, z njimi upravljamo in obdelujemo le za zakonsko določene namene ali na podlagi vašega izrecnega soglasja. Podatki, zbrani s soglasjem, so v prvi vrsti namenjeni komunikaciji z vami in izboljšanju storitev. Osebnih podatkov ne posredujemo nepooblaščenim tretjim osebam, prav tako jih ne iznašamo v tretje države ali mednarodnim organizacijam.

Osebne podatke, ki smo jih pridobili na podlagi privolitve hranimo in obdelujemo do preklica privolitve. V ostalih primerih hranimo in obdelujemo osebne podatke do izpolnitev namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov.

 

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico preklicati dano soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Prekličete lahko pravico za posamezen namen ali za vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljite na naslov: Luka Štolfa – izvršitelj, za DPO, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper ali na elektronski naslov:

V primeru preklica soglasja za zbiranje ali obdelavo osebnih podatkov bodo vsi zbrani osebni podatki, na katere se bo nanašala zahteva za izbris, izbrisani ali izvzeti iz samodejne obdelave.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko določene namene.

 

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Posameznik ima naslednje pravice v zvezi z obdelovanje osebnih podatkov:

  • Pravico do dostopa do podatkov.
  • Pravico do popravka.
  • Pravico do izbrisa.
  • Pravico do omejitve obdelave.
  • Pravico do prenosljivosti podatkov.
  • Pravico do ugovora.

 

Pravica do dostopa do podatkov

Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

 

Pravica do popravka

Kadar koli imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne oseben podatke v zvezi z vami. Prav tako imate ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnile izjave.

 

Pravica do izbrisa

Kadar koli imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo vaše osebne podatke, kadar ugovarjate obdelavi, ki poteka na podlagi zakonitega interesa ali obdelavi za potrebe neposrednega trženja ter v primeru preklica privolitve.

 

Pravico do omejitve uporabe

Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

 

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami. Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.

 

Pravica do ugovora

Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen.

 

Ogroženost varstva osebnih podatkov

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.

 

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov 

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

 

Sprememba politike zasebnosti

Izvršitelj si pridružuje pravico do spremembe politike zasebnosti. Izvršitelj vas bo obvestil z vsemi bistvenimi vsebinskimi spremembami svoje politike zasebnosti z njeno javno objavo na spletni strani.

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 je izvršitelj imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (angl. Data protection officer – DPO).

DPO je dosegljiv na e-poštnem naslovu .

Zadnja posodobitev

7 maja 2022, 18:42