E-poslovanje

E-poslovanje

E-poslovanje

Hitra digitalizacija je omogočila nekajkrat večjo hitrost poslovanja od običajne, večjo prilagodljivost spremembam na trgu in skrbnejše ravnanje z okoljem.

Izvršitelj od samega začetka vse posle opravlja v elektronski obliki (prejemanje pošte, obveščanje o rubežih, pošiljanje poročil, računov itn.), kar pripomore k lažji in varnejši izmenjavi ter hitrejši obdelavi podatkov.

Elektronski spis, 24/7 online vpogled v vse spise in elektronske dokumente, zakonsko skladen digitalni arhiv, avtomatska izmenjava podatkov z možnostjo integracije zalednih sistemov (WS, API, SOAP…) upnika za lažji vpogled v spis izvršitelja.

WebVpisnik – sistem Izvršbe ©

Sistem Izvršbe © je namenjen centraliziranemu in časovno optimiziranemu vodenju izvršilnih postopkov. Uporabnikom omogoča hitrejše, enostavnejše in preglednejše vodenje izvršilnih postopkov.

Na spletni strani www.izvrsitelj.com je upnikom omogočen pregled svojih zadev, ki se nahajajo v delu pri izvršitelju. Po dodelitvi up. imena in gesla, se lahko s klikom na EXTRANET prijavite v sistem. Po prijavi dobite vpogled v izvršilne zadeve, ki so v delu pri izvršitelju pri izvršitelju. Posamezno izvršilno zadevo si ogledate s klikom na povezavo “podrobno”. Na posamezni zadevi dobite vpogled v:

  • osnovne podatke izvršilne zadeve,
  • koledar in datume opravljenih postopkov,
  • seznam zarubljenih predmetov,
  • zneske prejete in nakazane gotovine v izvršilnem postopku,
  • plačane račune za delo in stroške izvršitelja,
  • dokumente izvršitelja v posamezni zadevi.

Na vsaki zadevi imate tudi možnost pregleda in oddaje obvestil (predlaganje nadaljevanja, odloga, ustavitve postopka itd.)