Rubež premičnin

Datum:
9 maja 2022

Rubež premičnin

Izvršba za poplačilo upnikove denarne terjatve se prične tako, da izvršitelj pozove dolžnika k plačilu, kolikor dolžnik terjatve ne poravna pa izvršitelj opravi rubež in cenitev premičnin dolžnika.

Zarubljene premičnine izvršitelj odpelje v skladišče, kjer se hranijo do prodaje ali poplačila terjatve. V primeru plačila dolga, lahko dolžnik zarubljene premičnine prevzame pri izvršitelju. Na predlog upnika lahko izvršitelj zarubljene premičnine pusti tudi v hrambi pri dolžniku. Dolžnik s temi stvarmi ne sme razpolagati ali jim zmanjševati vrednosti, sticer stori kaznivo dejanje.

Za poplačilo upnikove terjatve izvršitelj zarubljene stvari lahko proda z neposredno pogodbo, na javni dražbi ali preko komisionarja. Če je prva prodaja neuspešna, lahko izvršitelj na predlog upnika zarubljene stvari proda na drugi prodaji, vendar najmanj za 1/3 ocenjene vrednosti stvari.

Zadnja posodobitev

9 maja 2022, 17:28