Vročanje pisanj

Datum:
9 maja 2022

Vročanje pisanj

Vročanje odpovedi

Za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi se uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju. Osebno vročitev lahko opravi tudi izvršitelj. Vročitev dokumentov po izvršitelju šteje za vročeno tudi, če stranka prejema ne želi podpisati. Naročnik prejme poročilo in izpolnjeno vročilnico, ki potrjuje vročitev.

 

Vročanje v civilnih postopkih

Z novelo Zakona o pravdnem postopku ZPP-E  je zakonodajalec ukinil imenik pooblaščenih vročevalcev in predvidel opravo vročitev tudi po izvršiteljih. Izvršitelj tako na podlagi zakona opravlja vročitve v civilnih sodnih postopkih.

 

Vročanje v kazenskem postopku

Z novelo zakona o kazenskem postopku ZKP-N je bil ukinjen imenik pooblaščenih vročevalcev in je bilo določeno, da se pisanja vročajo tudi po izvršitelju. Izvršitelj pisanja vroča po pravilih kazenskega postopka naslovnikom osebno v roke.

Zadnja posodobitev

9 maja 2022, 17:28